Historia

Hotell ANNO 1647s historia
”HUSET SOM FRANTZ BYGGDE”

Vid Slussen, på Södermalm, mellan Peder Myndes Backe och Mariagränd ligger Kvarteret Ormen. Kvartersnamnet är känt åtminstone sedan 1649, och kvarteret var då beläget på samma plats som nu.

År 1647 uppfördes där ett tegelhus av skräddarmästaren Frantz Bock (också stavat Bokk och Båch), det var inte så noga på 1600-talet. Om denne Frantz Bock vet vi inte mycket. Enligt 1646 års mantalslängd för Stockholm stad ägde han tre hästar och hade i sin tjänst två drängar; Lasse och Oloff. På den kartusch som ännu sitter på väggen, finns förutom hans egna initialer; F.B. även hustruns; M.B.W. samt texten GODT MIT UNS och A.D. 1647. Att döma av det hus han lät bygga, var Frantz en relativt förmögen man.

1674 ägdes huset av en annan skräddarmästare; Albrecht Möller. Det inköptes 1691 av borgaren Peder Mynder (eller Myndert), som alltså gav namn åt Peder Myndes Backe. Mynder var bördig från Holland och fick samma år privilegier för den tobaksmanufaktur som han hade inrättat i huset.

Denna verksamhet fortsatte under större delen av 1700-talet, då fastigheten ägdes av tobaksfabrikören och handelsmannen Johan Hofwing och hans släkt. Från år 1730 finns det en beskrivning av fastigheten; den sägs ha fyra våningars höjd, en dubbelvind och täckt med rött tegel. På gården fanns ett tvåvånings presshus, som numera troligen ingår i gårdshuset på Mariagränd 3.

Byggnaden på Mariagränd, där receptionen är belägen, fick sin nuvarande yttre utformning 1776, medan interiören huvudsakligen är från senare tid. Den kryssvälvda portgången är ett stämningsfullt och charmigt minnesmärke. Franz Bocks skapelse; det s.k. Peder Myndes hus, inköptes 1808 (kring sekelskiftet ägdes huset av en sidenfabrikör Abraham Remahl) på stadsauktion av handelshuset Koschell & Co, ägt av kommerserådet Gabriel Christian Koschell. Denne företagsamme herre hade inrättat en vinkällare i gatuplanet. Märta Helena Reenstierna, Årstafrun och god vän med Bellman, skriver i sin dagbok: ”jag drack uti Koschells källare ett glas Portugisvin” (januari 1797).
Fem år senare, 1813, såldes huset av Koschells arvingar till en viss överkommissarie David Ek, och under resten av 1800-talet bytte fastigheten ofta ägare.

1873 genomgick stället en omfattande ombyggnad och 1897 inköptes det anrika huset av Stockholms sjömanshem, som började bedriva hotellrörelse.

Med dessa rader vill vi, som idag arbetar på hotellet, berätta lite om den historiska bakgrunden till namnet ANNO 1647. Vi ser fram emot att hälsa er väkomna till huset som Frantz byggde.